A-energi termoruder

Vi har samlet en række gode tilbud på termoruder til dig nederst på siden. Her finder du gode priser på a-energi termoruder, med priser der er blandt de bedste i Danmark.

A-energi termoruden er afgørende for vinduets samlede ydeevne

Vi har samlet en række gode tilbud på termoruder til dig nederst på siden. Du finder gode priser på a-energi termoruder, med priser der er blandt de bedste i Danmark.

Et vindue består basalt set af en karm/ramme og termoruden. A-energi termoruden udgør den største del af vinduet og er afgørende for vinduets samlede ydeevne. Derfor er det vigtigt, at man køber den rigtige type termorude, der har de ønskede funktioner.

Læs videre, og du vil blive klogere på de mange typer af termoruder og tekniske termer som U-værdi, g-værdi, LT-værdi og Eref.

a-energi termoruder
a-energi termoruder
a-energi termoruder

Se brudformen på almindeligt glas og sikkerhedsglas herover.

a-energi termoruder

Opbygning af a-energi termoruder

En termorude består kort fortalt af 2-3 lag glas, adskilt af afstandsprofiler og fyldt med argon eller krypton. Afstandsprofilet har betegnelsen “varmkant” når materialet er rustfrit stål eller en polymer.

Krintel Entreprise leverer altid termoruder med varmkant, som standard i rustfrit stål. I dag er termoruder forsynet med energifilm på glasset, der reducerer varmetabet drastisk ved at minimere overfladens emissivitet og dermed varmestråling.

I afstandsprofilet er der et fugtabsorberende materiale, som sikrer at luften mellem glaslagene er tør, for at forhindre dug inde i termoruden. Hvis der alligevel dannes dug i termoruden er det et tegn på, at ruden er punkteret og bør udskiftes.

Termoruden giver et godt lysindfald og har stor betydning for bygnings energiforbrug

Vinduets hovedformål er at at lukke dagslys ind og give et udsyn til omverdenen. Samtidig har vinduet en stor betydning for en bygnings samlede energiforbrug og komforten i bygningen. Disse egenskaber beskrives med de fire størrelser; U-værdi, G-værdi, LT-værdi og Eref.

U-værdien angiver rudens varmetab pr. m2. Jo lavere U-værdi, desto bedre. Den forbedres ved at vælge 3-lags termoruder i stedet for 2-lags. Desuden kan man bruge dobbelt energifilm og benytte argon eller krypton som fyldningsgas for den bedste varmeisolering.

G-værdien angiver hvor meget af den totale solenergi, der slipper igennem ruden. Resten bliver reflekteret tilbage. G-værdien bruges til at vurdere hvor meget varme, solen tilføreret et rum gennem termoruderne. For at minimere overophedning om sommeren kan det være en fordel at vælge solafskærmende glas, som reducerer g-værdien.

Tilsammen udgør U-værdien (varmetab) og G-værdien (varmetilskud) termorudens samlede energi egenskaber. Dette sammenfattes i ét tal, som angiver termorudens samlede energibalance i opvarmningssæsonen for et standard referencehus, Eref.

En negativ Eref betyder, at der netto ryger energi ud gennem vinduet i opvarmningssæsonen, mens en positiv Eref betyder, at vinduet tilfører boligen gratis solvarme i opvarmningssæsonen. En positiv Eref og dermed udnyttelse af gratis solvarme er princippet i lavenergi huse, men bagsiden er, at boligen kan blive overophedet i sommerperioden, hvis ikke der er mulighed for effektiv solafskærmning.

LT-værdien er dagslysfaktoren og angiver hvor stor en del af det synlige lys der går igennem ruden og oplyser boligen. En høj LT-værdi er næsten altid at foretrække.

Personsikkerhed og sikring i termoruden

Almindelige termoruder har ringe modstand mod ydre påvirkninger forårsaget af indbrud, hærværk eller uheld. Samtidig går glasset i stykker i store og skarpe stykker, som kan være til fare for mennesker. I en sikkerheds termorude er et eller flere af glassene erstattet med sikkerhedsglas, som kan være hærdet, lamineret eller begge dele. Limen i lamineringen er meget sej og holder glasset sammen efter brud, hvilket mindsker risiko for skader og besværliggør indbrud.

Lamineringen kan kombineres med hærdning, som øger glassets styrke og gør det immunt overfor termiske sprængninger. Hærdet glas går i stykker i små og ufarlige stykker, som er velkendt fra bilruder. Sikkerhedsruder fås i mange forskellige sikkerhedsklasser og kan bruges til hindring af alt fra simple indbrudsforsøg til hærværk og skud.

Med termoruden kan der opnås bedre lydreducerende egenskaber

Man kan opnå bedre lydreducerende egenskaber igennem flere tiltag. Det mest simple, billigste og mest brugte er at bruge forskellige tykkelser på glassene, så man f.eks. bruger en 4-15-6 rude i stedet for den normale 4-15-4. Således sikrer man, at glassene har forskellig egen frekvens og undgår dermed grundresonans, hvor glassene svinger i takt. Hvis det ene glas udskiftes med et lamineret forbedres lydreduktionen yderligere, samtidig med man opnår de person sikkerhedsmæssige fordele som nævnt ovenfor.

Se vores tilbud på termoruder

Vi har sammensat en række tilbud til dig herunder, alt efter om vi skal stå for montering eller kun levere ruderne. Termoruderne produceres i Danmark og er med 5 års garanti. Vores glaskunder er privatpersoner samt håndværksmestre, der ønsker en stabil og fleksibel leverandør. Vi kan levere inden for en uge til langt de fleste steder i Danmark.

Hvis du har andre ønsker, så er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. (+45) 43 69 11 73 eller på mail post@krintel.com og få et tilbud. Vi rådgiver gerne om lydglas, brandglas, alle typer af sikkerhedsglas, glasværn, solafskærmende ruder, selvrensende ruder og meget mere.

TILBUD 1

Mindste salg pr. ordre kr. 1000,- ekskl. moms.
A-energi termoruder ekskl. montage

A-energi termorude med varmkant i stål, ekskl. montage. Levering til adressen kan tilkøbes

Prisen er kr. 345,- pr. rude ekskl. moms. Der er tillæg til prisen ved ruder større end 2,7.

Levering til kantsten kan bestilles for kr. 360,- ekskl. moms pr. ordre.

Mulighed for afhentning på vores værksted. Se hvor under “Kontakt”.

TILBUD 2

Mindste salg pr. ordre kr. 1000,- ekskl. moms.
A-energi termoruder m. sikkerhedsglas ekskl. montage

A-energi termorude med varmkant i stål. Det yderste glas er lamineret, for at besværliggøre indbrud igennem ruden. Lamineringen filtrerer desuden 99 % af UV-strålingen fra, så interiør ikke tager skade.

Prisen er kr. 535,- pr. m2 rude ekskl. moms. Der er tillæg til prisen ved ruder større end 2,7 m.

Levering til kantsten kan bestilles for kr. 360,- ekskl. moms pr. ordre.

Tilbuddet er ekskl. montage. Levering til adressen kan tilkøbes. Mulighed for afhentning på vores værksted. Se hvor under “Kontakt”.

TILBUD 3

Bemærk en ordre skal minimum være på 5 m2 eller 6 ruder, alt efter hvilken der er mindst.
A-energi termoruder inklusive montage

Som tilbud 1, men inkl. opmåling af termoruder, levering og montering. Bemærk at priserne i dette tilbud er inkl. moms.

Prisen er kr. 950,- pr. m2 rude inkl. moms. Der er tillæg til prisen ved ruder større end 2,7 m2. Ruder under 1 m2 koster 750,- pr. stk. inkl. moms.

Levering: Dette tilbud inkluderer levering.

Tilbuddet gælder ruder monteret i almindelig trækarm med gummibånd. Ruderne skal kunne nås uden stige/stillads. Gælder kun for husstande på Sjælland.

Tilbuddet gælder en begrænset periode og der må forventes 2 ugers ventetid for opmåling af termoruder.

(+45) 43 69 11 73
post@krintel.com