Ingeniørberegninger

Vi udfører statiske beregninger på nye konstruktioner, uanset om der er tale om stål, træ eller beton. Også beregninger på eksisterende konstruktioner udføres.

Vi kan tilbyde ingeniørberegninger indenfor mange emner på det byggetekniske område. Alle beregninger foretages af vores egen bygningsingeniør. Vi tilbyder både pakkeløsninger med ingeniørberegninger, produktion samt montage eller selvstændige beregninger uden andre ydelser.

Vi udfører statiske beregninger på nye konstruktioner, uanset om der er tale om stål, træ eller beton. Også beregninger på eksisterende konstruktioner udføres, hvis der f.eks. skal flyttes en væg, bygges til eller lignende. Statiske beregninger skal bruges ved ansøgning om byggetilladelse hos kommunen, og til dokumentation for, at byggeriet overholder gældende lovkrav.

Vi kan også levere tekniske tegninger og 3D-visualiseringer, som kan bruges ved byggetilladelse, se mere under Tegnestue opgaver

Indenfor energiområdet kan vi tilbyde bygningstermografering, som ofte benyttes til at finde frem til utætheder og kuldebroer. Hvis du skal til at energirenovere dit hus og ønsker at kende den økonomiske og/eller komfortmæssige gevinst ved udskiftning af vinduer eller efterisolering af taget, så er det også noget vi kan klare.

Alle beregninger udføres efter gældende standarder og ledsages af dokumentation i form af en rapport, som kan bruges til eventuelle godkendelser hos myndighederne. Du er meget velkommen til at kontakte os her, angående andre beregninger end her anført, og vi vil se, om det er noget vi kan klare.

Ingeniørberegninger
(+45) 43 69 11 73
post@krintel.com